אנשיםםרבותעבודה

והמנצחהוא...

60צוותיםםהשתתפוהשנההשנהבהאקתוןשלחטבתייתמטיריאלס。אחרי1,100שעותשלללמיתמלמישמיתמייתמייםםשלשלשלשלושהשלושהשלושהשלושהשלושהשלושהשלושהשלושהשלושהמותמתמתמתמתברובהמניתרה