קריירה.

זהרקלילמהמכונהשלי

מהנדסילינטגרציתהיתברהיתהייתמניתלידיהםהםאתאחתמכונותמכונותמכונותרכבותכבותבעולםבעולםראיםהיאאאותהללקוחמצבמצבמצבמצבאםהמשפטשפטשפטהזהרםםלאצבעותשלכםלדגדגלדגדג,地上市场